Holistische aanpak

 

Ik geloof in de kracht van persoonlijke aandacht, maatwerk, wetenschap en vooral in een holistische aanpak. Welke technieken en tools zitten in vitaliteitscoaching W.E.L.Z.I.J.N. ?

Agency

In de sociale wetenschappen is agency het vermogen van individuen om onafhankelijk te handelen en hun eigen vrije keuzes te maken. Structuur is daarentegen die invloed factoren (zoals sociale klasse, religie, geslacht, etniciteit, bekwaamheid, gewoonten, enz.) die een individu en zijn beslissingen bepalen of beperken.

 

Iemands keuzevrijheid is iemands onafhankelijke vermogen of vermogen om te handelen naar iemands wil. Dit vermogen wordt beïnvloed door de cognitieve geloofsstructuur die men heeft gevormd door iemands ervaringen, en de percepties die de maatschappij en het individu hebben, van de structuren en omstandigheden van de omgeving waarin men zich bevindt en de positie waarin zij worden geboren.

 

Atrribution beliefs (Toekenning)

Mensen zijn gemotiveerd om oorzaken aan hun acties en gedrag toe te kennen. In de sociale psychologie is attributie het proces waarbij individuen de oorzaken van gedrag en gebeurtenissen verklaren.

 

Authenticiteit

De coachee creëert een eigen leven en laat zich minder afhankelijk zijn van de omgeving. Door opdrachten die te maken hebben met verantwoordelijk nemen voor je eigen daden. 

 

Autonomie

Het vermogen van een coachee om onafhankelijk en zelf stuurbaar te zijn.

 

Commitment

Eigen inzet van de coachee is één van de belangrijkste factoren voor succes

 

Doelgerichtheid

Gedrag dat een bepaald en erkend doel voor ogen heeft. Het gedrag dat helpt bij het bereiken van dat doel.

 

Engagement

De coachee voelt zich verbonden met zijn doel, zijn wens om tot een nieuwe ik te komen.

 

Ervarend leren, zelf doen!

Ervarend Leren is een actieve methode waarbij gebruik gemaakt wordt van doe-activiteiten om de coachee ervaringen op te laten doen die kunnen bijdragen aan de oplossing van een probleem.

Ervarend Leren gaat uit van het lerende vermogen van de mens wat zijn aanvangsniveau dan ook is. Mensen leren nieuw gedrag waardoor ze effectiever kunnen optreden in andere leefsituaties. De leerervaringen vergroten het zelfinzicht, versterken het zelfvertrouwen, verrijken de handelingsbekwaamheid en effectueren het probleemoplossende vermogen.

 

 

Functionele respons

De coachee gaat nadenken over het direct reageren en oplossen van signalen die ze van zichzelf krijgen.

 

Gezonde beweging

Yoga-oefeningen hebben opmerkelijke fysiologische effecten bij mannen en vrouwen die tekenen van prediabetes vertonen. Ze verlagen de oxidatieve stress en de nuchtere suikerspiegel in het bloed. Ook bloeddruk en overgewicht worden teruggebracht.

Yoga kan je op verschillende manier ondersteunen in je vitaliteitsvraagstuk.

 

Gezonde gedachten

Hoe vitaal zijn jouw gedachten? Albert Ellis ontwikkelde in 1955 de cognitieve-gedragstherapie. Zijn Rationele Emotieve Therapie, kortweg RET, wordt tot op de dag van vandaag veelvuldig gebruikt in therapie en trainingen, in diverse vormen. Hij legde de link tussen cognitie, alles wat te maken heeft met denken en denkprocessen, en je gedrag. Ook is er aandacht welk effect dit heeft op je gevoel.

 

Gezonde sociale contacten

De mens is een sociaal wezen. Vanaf je geboorte ben je in verbinding met iemand anders helemaal afhankelijk van een ander (zonder die ander ga je dood). Dat is een heel diep besef in ons, waardoor we gedurende ons hele leven de neiging zullen hebben om die ander niet kwijt te willen raken, of ieder ander die daar symbool voor staat. Wie heeft een positieve werking op jou, wie niet?

 

Gezonde voeding

De coachee krijgt bewustwording op wat voeding voor hem betekent. Ben je aan het vullen of aan het voeden? Krijg je eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen in de juiste verhoudingen binnen?

 

Holistische aanpak

In de vitaliteitscoaching W.E.L.Z.I.J.N. wordt naar de gehele individu gekeken en niet naar de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd.

 

Implementatie intenties

Implementatie intenties slaan een brug tussen het stellen van doelen en het realiseren van die doelen die de coachee heeft. Met hoe & wat vragen.

 

Intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie wordt ook wel interne motivatie genoemd. Bij interne motivatie komt er iets vanuit jezelf. Je vindt de taak leuk om te doen; het proces naar het einddoel toe trekt je aan en je gaat niet zozeer voor de beloning die aan het einddoel vastzit. Bij extrinsieke (of externe) motivatie gaat het juist wel om die beloning, maar het kan ook gaan om het ontlopen van straf. Deze motivatie vindt plaats in je extensief bewustzijn. Hier motiveer je jezelf voor activiteiten door het belang van doelen in te zien door deze te verbinden met waarden en ervaringen die belangrijk zijn voor jou.

 

Lichaamsgericht coachen

Hiermee maakt de coachee een krachtige verbinding te leggen tussen lichaam en geest. Daardoor komt de coachee dieper in contact met zijn gevoelens en verlangens en kunnen trauma’s en pijn geheeld worden.

 

NLP

Neuro-Linguïstisch Programmeren help de coachee in de persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt een goed idee wie je zelf bent, hoe je denkt en hoe je de dingen doet die je doet. Het leert je op een fijne manier scherper en helder naar “zaken” te kijken zodat je kunt kiezen hoe je reageert. Je leert om anders met emoties om te gaan en zo het gevoel te krijgen dat je niet meer door emoties wordt “overvallen”.

 

Patronen doorbreken

Maak je steeds weer dezelfde fouten, terwijl je je had voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Vertoont je gedrag hardnekkige patronen, die je maar niet kunt doorbreken? In dat geval helpt schematherapie je verder. Schematherapie leert de coachee om de oorsprong van zijn gedragspatronen te doorgronden, hun invloed op je alledaagse leven te onderzoeken en jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen.

 

Reiki

Overdracht van energie tussen de coach en coachee.

Reiki therapie heeft Japanner Mikao Usui als geestelijk vader. Hij ging ervan uit dat iedereen over een dosis energie beschikt. Die levensenergie wordt gesimuleerd door onze handen. Reiki beschouwt ons lichaam, onze geest en ziel als één geheel. Tijdens een behandeling legt de coach -uiteraard met toestemming van de coachee- zijn handen op de plaats waar we bijvoorbeeld pijn ervaren; daar wordt de energie geblokkeerd en moet deze weer worden vrijgemaakt. 

 

 

Persoonlijke groei

Het gebied van de persoonlijke ontwikkeling betreft alles rondom de ontwikkeling van het zelfbewustzijn, de identiteit, het eigen talent en potentieel, het vergroten van de kwaliteit van het leven en het realiseren van dromen en aspiraties. Dit zowel in persoonlijke als in zakelijke omgeving. Persoonlijke ontwikkeling vindt het hele leven plaats.

 

Persoonlijke ontwikkeling bestaat onder andere uit:

*  het vergroten van het zelfbewustzijn

*  het vergroten van zelfkennis

*  het verbeteren of leren van communicatieve en sociale vaardigheden

*  het opbouwen of versterken van zelfvertrouwen

*  het ontwikkelen van eigen krachten en talenten

*  het identificeren en/of vergroten van het menselijk kapitaal (binnen organisaties)

*  het verbeteren van de levensstijl en/of de kwaliteit van leven

*  het verbeteren van de fysieke gezondheid

*  het verbeteren van de financiële gezondheid

*  het realiseren van dromen, aspiraties en levensdoelen

*  het vormgeven en uitvoeren van een persoonlijk ontwikkelingsplan

 

Van globaal naar concreet

is een eerste stap en erg belangrijk in het proces van gedragsverandering.

 

Waarneembare gedragscontrole

Is het proces van waarneming van een coachee en het vermogen om een bepaald gedrag uit te voeren. Welke normen, waarden en belemmerende overtuigen staan in de weg?

 

Zelfovertuigingskracht

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. De intrinsieke waarde, dat de wens om te veranderen van binnen uit komt, is van groot belang.

 

Zelfreflectie

Menselijke zelfreflectie is het vermogen van mensen om introspectie uit te oefenen en de bereidheid om meer te leren over hun fundamentele aard , doel en essentie.

 

Zelfovertuiging

Waarom vragen: is de techniek van zelfovertuiging als gedragsveranderingstechniek. Doordat de coachee zelf redenen geeft waarom ze iets zouden willen veranderen, maken ze zich deze redenen eigen en committeren ze zichzelf aan zichzelf. Door ze de vragen hardop te laten zeggen kan het commitment verder versterken.

Gun jij jezelf een bijzonder cadeau?

 

Meld je aan

en we maken er een onvergetelijke sessies van!