Vergoedingen

Misschien hoeft je de kosten voor LifeCoaching niet eens zelf te dragen, maar zijn er mogelijkheden voor vergoedingen. De onderstaande opties kunnen daarbij mogelijk zijn.

 

Via je werkgever

Werkgevers zijn steeds vaker bereid om de kosten van coaching (mee) te betalen. Coaching leidt tot beter functioneren en ontwikkeling van de medewerker, het draagt bij aan werktevredenheid en verkleint de kans op ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. Werkgevers reserveren een opleidingsbudget voor haar medewerkers. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden om dit budget voor coaching in te zetten.  Over het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject vaak als effectiever ervaren.

 

Via de Arbo-dienst van je werkgever

Werkgevers zijn er enorm bij gebaat dat werknemers niet in een burn-out terecht komen. Preventief handelen is voor je werkgever, maar zeker voor jezelf heel wenselijk. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts.

 

Via de ziektekostenverzekering

Coaching is geen therapie en valt niet onder primaire ziektekosten. Meestal worden deze kosten dan ook niet (geheel) vergoed. Als er wel sprake kan zijn voor vergoeding voor coaching is opgenomen, dan wordt dit door een zorgverzekeraar vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve coachingsessies. Vraag je ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden voor vergoeding van coaching.

 

Via de belasting

Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn coachingskosten als studiekosten aftrekbaar voor de Belasting (voor particulieren incl. BTW). Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Er is een drempel van € 250,-. De kosten zijn alleen aftrekbaar als ze zijn betaald in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. Het is dus belangrijk de kosten in dat belastingjaar te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

 

Via het Vervangingsfonds

Wanneer je in het onderwijs werkzaam bent, kun je een beroep doen op het zogenoemde Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend!

 

Heb je een uitkering?

Informeer bij uw e-coach van het UWV of u in aanmerking komt voor een Persoonlijk Reintegratie budget of Individuele Reïntegratie Overeenkomst. Hieruit kan vaak kosten voor coaching worden betaald. Kijk op www.uwv.nl en kies de opties “particulieren” en dan “reïntegratie”.

Ook het PGB kan vaak worden gebruikt voor individuele coaching. Kijk hiervoor op www.ciz.nl en zoek op uw regio.

Lifecoaching bij Carina
Misschien hoeft je de kosten voor LifeCoaching niet eens zelf te dragen, maar zijn er mogelijkheden om deze vergoed te krijgen.